Godło Polski Królowa Jadwiga

 

 

Drodzy Rodzice!

Poniżej znajduje się aneks do REGULAMINU ŚWIETLICY uzupełniony o wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r. Pozostałe dokumenty znajdą Państwo w zakładce "Dokumenty/ Regulamin świetlicy"

 

Organizacja pracy świetlicy w okresie epidemii.

Podstawa prawna:

 

Rozporządzenie zmieniające Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Dz.U. 2020 poz. 1386 z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem

i zwalczaniem Covid 19 Dz.U. 2020 poz. 410 z dnia 11 marca 2020 r.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych rozwiązań w zakresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid 19 Dz.U. 2020 poz. 493 z dnia 20 marca 2020r.

 

 1. Do świetlicy szkolnej uczęszczają wyłącznie dzieci zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub

 w izolacji w warunkach domowych.

 

 1. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych

przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.

 

 1. Wszystkim wchodzącym do świetlicy należy zapewnić środki do dezynfekcji rąk. Są one

rozmieszczone są w świetlicy w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wychowanków

pod nadzorem opiekuna.

 

 1. W pomieszczeniach wykorzystanych na zajęcia świetlicowe wywieszono instrukcje z zasadami

zachowania higieny.

 

 1. Sale świetlicowe, toalety oraz ciągi komunikacyjne są regularnie myte i dezynfekowane.

 

 1. Nauczyciele zobowiązani są do organizacji zajęć świetlicowych ograniczających bezpośredni

kontakt uczniów ze sobą.

 

 1. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w świetlicy, których nie można skutecznie umyć, uprać

lub dezynfekować, należy usunąć lub uniemożliwić do nich dostęp. Przybory do ćwiczeń (piłki,

skakanki, obręcze itp.) wykorzystywane podczas zajęć należy czyścić lub dezynfekować.

 

 1. Salę przeznaczoną na organizację zajęć świetlicowych wietrzy się przynajmniej raz na godzinę.
 2. Nauczyciel podczas zajęć świetlicowych wyjaśnia dzieciom:
 3. a) jakie zasady obowiązują w szkole oraz świetlicy i dlaczego zostały wprowadzone,
 4. b) instruuje, pokazuje techniki właściwego mycia rąk wg instrukcji mycia rąk,
 5. c) zwraca uwagę na to, aby dzieci często i regularnie myły ręce, szczególnie przed jedzeniem, po

skorzystaniu z toalety i po powrocie z pobytu na świeżym powietrzu, nie dotykały oczu, nosa i ust

 

10.Regularnie myjemy ręce – po przyjściu do świetlicy, przed jedzeniem, po powrocie z boiska.

 1. Uczniowie podczas zajęć świetlicowych przestrzegają zasad współżycia w grupie związanych z COVID-19 oraz respektują polecenia nauczyciela związane z COVID-19

12.Uczniowie posiadają swoje przybory szkolne, którymi nie wymieniają się z innymi uczniami

13.Przynoszą tylko niezbędne rzeczy, zabawki itd. zostają w domu

 1. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w sali, których nie można skutecznie umyć, uprać

        lub dezynfekować, będą  usunięte lub zabezpieczone tak, aby uniemożliwić do nich dostęp.

 

15.Osoby odbierające uczniów muszą być zdrowe i podczas odbioru dziecka powinny zachować wszelkie środki ostrożności ((m.in. stosować środki ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk).

 1. Należy zapewnić sposoby szybkiej, skutecznej komunikacji z opiekunami ucznia.

       Konsultacje nauczycieli- wychowawców  z rodzicami odbywają się  na zasadach tożsamych

 z przyjętymi w placówce z szczególnym naciskiem na kontakty umożliwiające zachowanie

wymaganego dystansu (dziennik elektroniczny, kontakt telefoniczny podany

przez rodzica/ opiekuna w karcie zapisu dziecka do świetlicy).

 

 1. Jeżeli wychowawca świetlicy zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg

oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia, i niezwłocznie

powiadomić rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany

własny środek transportu).

 

 1. Uczeń, w którego domu ktoś przebywa na kwarantannie, musi pozostać w domu.

Wszystkie osoby współzamieszkujące lub pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym

 z osobą podlegającą kwarantannie muszą pozostać w domu.

 1. Aneks obowiązuje od 01.09.2020r.

 Szkoła Podstawowa nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu zaprasza na zajęcia piłki siatkowej.

Przyjdź i dołącz do siatkarskiej społeczności Wielunia. Będziemy uczyć cię współpracy w grupie, wychowywać w duchu fair-play, realizować Twoje marzenia o wyczynowym uprawianiu sportu. Zapewnimy ruchowy i intelektualny rozwój poprzez aktywny udział w zajęciach ogólnorozwojowych z ukierunkowaniem na piłkę siatkową.

 

Zajęcia prowadzić będzie Pan Marcin Kryś – nauczyciel i trener, który pierwsze kroki swojej przygody z siatkówką stawiał w Wieluniu. Marcin Kryś to były siatkarz klubów Plus Ligi takich jak: AZS Częstochowa, Stal Nysa, Siatkarz Wieluń, Cuprum Lubin, jak również klubów zagranicznych: VK KDS Kosice i VK Chemes Humenne. Wraz z Mariuszem Wlazłym zdobył Mistrzostwo Świata Juniorów. Ponadto do największych jego sukcesów należą: Wicemistrzostwo Europy kadetów, brązowy medal Mistrzostw Polski Seniorów z AZS Częstochowa, Mistrzostwo Słowacji z VK Chemes Humenne, Puchar Słowacji z drużyną VK KDS Kosice, awans do Plus Ligi z Siatkarzem Wieluń. W sezonie 2020/2021 Pan Marcin Kryś będzie również trenerem

i zawodnikiem drugoligowej drużyny – WKS Wieluń.

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do zapisów na zajęcia, których dokonujemy

u wychowawców klas lub u p. Marcina Krysia.


 

Licznik odwiedzin

1510298
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
705
494
4736
1501373
8108
31210
1510298

Your IP: 44.213.60.33
2024-07-13 20:38

We have 24 guests and no members online

Najczęściej czytane