Godło Polski Królowa Jadwiga

 

Rekrutacja 2021

 

do klas pierwszych Szkoły Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu

 

 

 

 

Drodzy Rodzice, od 1 lutego 2021 r. rusza nabór do klas pierwszych na rok szkolny 2021/2022:

 

* 01.02.2021 r. – 12.02.2021 r.  - zgłoszenia dzieci obwodowych (druk - ZGŁOSZENIE)

 

* 15.02.2021 r. – 05.03.2021 r. - zgłoszenie dzieci spoza obwodu (druk - WNIOSEK)

 

Szczegóły rekrutacji dostępne są w zakładce "Rekrutacja".

 

Informujemy również, że:

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.UE L 119 z 04.05.2016 str. 1), dalej „RODO" informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Szkoła Podstawowa nr 4 im. Królowej Jadwigi Wieluniu,
cyt. rozporządzenia;
4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;
7) Pani/Pana dane osobowe przekazywane w dowolnej formie w treści pisma lub wniosku będą przechowywane przez okres 5 lat, gdyż zostały zaliczone do kategorii archiwalnej B5;
8) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania od administratora ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa
w art. 20 RODO oraz na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych;
9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniesionego przez Panią/Pana pisma lub wniosku.
Nieprzekazanie przez Panią/Pana danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością jego rozpatrzenia.
 
Polecamy przeczytać w zakładce "Projekty i programy" informacje dotyczące pracy szkoły.
 
 
Zapraszamy do nas bo u nas "Dzieje się..."
 
 

 

 

 


 

Licznik odwiedzin

1510356
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
763
494
4794
1501373
8166
31210
1510356

Your IP: 44.213.60.33
2024-07-13 21:24

We have 18 guests and no members online

Najczęściej czytane