Godło Polski Królowa Jadwiga

 

 

Biblioteka - dobre miejsce dla człowieka

 

https://drive.google.com/file/d/1IthzVyIwh-1JnwRxw9Bo46C-mkuVr9Xv/view?usp=sharing

 

 

  Nauczyciele bibliotekarze w roku szkolnym 2022/2023
 

mgr Barbara Falis

 

mgr Renata Placek

 

 

Godziny pracy biblioteki w roku szkolnym 2022/2023

 

                                                                               

Poniedziałek               8.00  –  14.30  

Wtorek                        8.00  –  14.30        

Środa                           8.00  –  14.30  

Czwartek                    8.00  –  14.30

Piątek                          8.00  –  14.30                                             

    

 

 


 

Regulamin  Konkursu Kaligraficznego 

„Uroki starych ksiąg”

 I. Postanowienia ogólne


§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady konkursu kaligraficznego „Uroki starych ksiąg” .
 2. Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna przy Szkole Podstawowej nr 4  im. Królowej Jadwigi w Wieluniu.
 1. Celem konkursu jest:
 • zachęcenie dzieci i młodzieży do poznawania historii powstawania oraz procesu zdobienia ksiąg (kodeksów, inkunabułów) od czasów średniowiecza,
 • rozwijanie umiejętności pięknego pisania oraz wychowanie do zdrowej rywalizacji.

 II. Uczestnictwo w konkursie

§2

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych z Gminy Wieluń.
 1. Praca powinna realizować temat „Uroki starych ksiąg” i wykonana być  w oparciu o zasady
 2. i techniki iluminatorstwa.
 1. Zadaniem konkursowym jest – wykonanie pojedynczej strony książki: wybrany fragment tekstu (załącznik nr 3) + iluminacja (inicjał) w charakterze rękopiśmiennej księgi. Format pracy A4 –A3
 2. Każdy z uczestników konkursu przedstawia jedną pracę .
 3. Uczestnik powinien wykonać swoją pracę samodzielnie. Praca nie mogła być wcześniej publikowana ani zgłaszana do innych konkursów.
 4. Każda praca powinna mieć doklejoną z tyłu pracy, czytelnie wypełnioną, kartę zgłoszenia (karta jest w załączeniu do regulaminu), która powinna zawierać:
 • imię i nazwisko, oraz klasę uczestnika
 • nazwę i adres szkoły, adres e-mail, telefon.
 • imię i nazwisko, nauczyciela – opiekuna
 1. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora konkursu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego korzystania, przetwarzania i publikowania prac konkursowych.
 3. Złożenie prac jest równoznaczne z akceptacja warunków regulaminu.

 

III. Termin

 

§3

1. I etap konkursu przeprowadzany jest w szkołach. Szkolna komisja złożona  z wybranych

przez siebie nauczycieli, dokonuje oceny prac i kwalifikuje do etapu finałowego max. trzy najlepsze prace.

2. Zakwalifikowane prace należy dostarczyć do Organizatora Konkursu  do dnia 31 maja 2023r.

 

Biblioteka szkolna

Szkoła Podstawowa nr 4

im. Królowej Jadwigi , ul. 18 Stycznia 24, 98-300 Wieluń

 

Organizator nie odpowiada za stan pracy dostarczonej do Konkursu

 

§4

1. Organizatorzy powołują Komisję Konkursową, która dokonuje oceny przesłanych prac

w poszczególnych kategoriach, biorąc pod uwagę powiązanie z tematem konkursu, oryginalność, pomysłowość, samodzielność wykonania, wkład pracy, walory artystyczne i estetyczne.

2.Najlepsze prace w etapie finałowym zostaną nagrodzone przez komisję powołaną

przez Organizatora. Przewiduje się:

a)    nagrody dla autorów zwycięskich prac,
b)   wyróżnienia,

c)   podziękowania dla Opiekunów. 

3. Wyniki konkursu oraz sposób odbioru nagród i wyróżnień będzie ogłoszony na stronie internetowej organizatora oraz przesłane pocztą elektroniczną do szkół uczestniczących

w konkursie.

 

IV. Postanowienia końcowe      

§5

1.Zgłoszenie pracy do Konkursu równoznaczne jest z przyjęciem warunków niniejszego regulaminu oraz z uzyskaniem zgody opiekunów prawnych Uczestnika na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Organizatora (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, tekst jedn. - Dz.U. z 2002 r.  Nr 101, poz. 962 z późn. zm.) w zakresie niezbędnym do prawidłowego przebiegu Konkursu.

2.Udział ucznia w konkursie odbywa się za zgodą jego prawnych opiekunów. O zgodę zabiega szkoła zgłaszająca uczestników w formie pisemnej.

3.W sprawach nieujętych w niniejszym Regulaminie rozstrzyga Organizator.

 


 

Tydzień Bibliotek pod hasłem: Moja, Twoja, Nasza – Biblioteka!

Rok 2023 rokiem Aleksandra Fredry.

 

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w akcji zaproponowanej przez Biblioteką Pedagogiczną

w Wieluniu Długa przerwa z Aleksandrem Fredrą. W przygotowanym kąciku poświęconym pisarzowi, czytali jego utwory. Były to zarówno znane wiersze, takie jak: „Paweł i Gaweł”, „Małpa w kąpieli”, „Osiołkowi w żłoby dano”, „Wieczerza z gwoździa”, jak również fragmenty lektury omawianej w klasie siódmej pt. ”Zemsta”.

 

 


 

Moja Twoja Nasza 

BIBLIOTEKA!

        

 

Hasło XX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek (8 – 15 maja 2023r.) przypomina o miejscu,

o którego istnieniu powinniśmy  zawsze pamiętać.

Znajdziemy tam odpowiednią dawkę wiedzy, odpowiedzi na nurtujące nas pytania i porady

w różnych dziedzinach.

 Dzięki niej możemy  przenieść się w każdy zakątek świata lub w krainę fantazji. To właśnie ona dostarczy nam solidnej porcji rozrywki.

Powinniśmy traktować ją jak kogoś bliskiego, zawsze nam życzliwego, przyjaciela, dobrego sąsiada…

Nigdy o niej nie zapominać  i w miarę często odwiedzać.

 

Twoja Biblioteka czeka na Ciebie!

oraz

Zaprasza Cię do udziału w konkursie!

Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-VIII naszej szkoły.

Należy przedstawić  wizję biblioteki według własnego pomysłu.

 Technika dowolna (rysunek, obraz, kolaż, grafika komputerowa)

Prace formatu A4 należy dostarczyć do szkolnej biblioteki

do dn. 8 maja 2023r.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Zachęcamy do uczczenia XX Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek!

 

 

 

 


7 marca 2023r. odbyła się uroczystość pasowania pierwszoklasistów

na czytelników szkolnej biblioteki. Uczniowie zostali  zapoznani z zasadami panującymi w bibliotece,  dowiedzieli się, jak należy obchodzić się z książką, złożyli uroczyste przyrzeczenie, zostali pasowani „Szkolną encyklopedią”

i wypożyczyli pierwszą książkę. Obejrzeli również przedstawienie kukiełkowe – „Legenda o Wieluniu” w wykonaniu uczniów klasy Vc. Na pamiątkę wszyscy uczniowie otrzymali  dyplomy z autoportretami.

 

 

 

 

 

 

 

                                  

                                        

                                    

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI

 

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice.

 2. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki.

 3. Wypożyczone książki należy szanować oraz chronić przed zniszczeniem

  i   zgubieniem.

 4. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę musi odkupić nową (taką samą lub inną, wyznaczoną przez nauczyciela bibliotekarza).

 5. Wypożyczone książki muszą być zwrócone do biblioteki przed końcem roku szkolnego.

 6. W przypadku zmiany szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się

  z biblioteką.

 
 
 
12 marca grono czytelników biblioteki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Królowej Jadwigi w Wieluniu powiększyło się o 52 uczniów klas pierwszych.
Uroczystość pasowania na czytelnika składała się z kilku części: przedstawienie pt. „Urodziny Kopciuszka”, odgadywanie zagadek, omówienie zasad obchodzenia się z książką, złożenie przyrzeczenia, pasowanie na czytelnika i wypożyczenie pierwszej książki. Nowi czytelnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz Wyprawki Czytelnicze w ramach projektu „Mała książka – wielki człowiek”, realizowanego pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Rzecznika Praw Dziecka.
W skład Wyprawki wchodzą:
• „Pierwsze abecadło” – antologia tekstów najlepszych polskich autorów dziecięcych;
• „Książką połączeni, czyli uczymy się czytać razem” – broszura, która jest poradnikiem
dla rodziców i opiekunów podpowiadającym, jak wspierać dziecko w nauce czytania, jak również zbiorem pomysłów na zabawy dla dzieci i aktywności związane z tekstami z książki;
• Kreatywny alfabet – plakat z literami do wycinania, który ma wspomóc naukę alfabetu i czytania.
Pierwszoklasiści zostali zaproszeni do odbycia niezwykłej przygody, jaką jest umiejętność rozpoznawania liter, składania ich w wyrazy i zdania, a w końcu przyjemność czerpana z lektury – tej czytanej przy wsparciu najbliższych, jak i tej odkrywanej samodzielnie.
 
 
 
 
 
        
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

Licznik odwiedzin

1312425
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
15
192
2608
1301923
207
24399
1312425

Your IP: 34.229.63.28
2023-12-02 00:25

We have 6 guests and no members online

Najczęściej czytane